Hop til indhold

Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal give eleverne indblik i hverdage på forskellige ungdomsuddannelser. Introduktionskurserne skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Obligatoriske forløb i folkeskolen og kommunale heltidsundervisning

Introduktionskurser i 8. klasse er obligatoriske for alle elever i folkeskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

Eleverne skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til gymnasiale uddannelser.

Tilrettelæggelse af introduktionskurser

Introduktionsforløb varer fem skoledage i løbet af skoleåret. Forløbet kan foregå fem dage samlet eller spredt hen over skoleåret.

Introduktionsforløbet skal i form og indhold afspejle undervisningen i den uddannelse, der indgår i introduktionsforløbet, og give eleven mulighed for at opleve miljøet på uddannelsen.

Det er vigtigt, at eleverne oplever, at de bliver forberedt til introduktionskurserne, inden det starter. Det er også vigtigt, at eleven oplever, at der efter introduktionskurserne sker en efterbehandling af forløbet. Det er skolens leder og den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for forberedelsen og efterbehandlingen. Tidsforbruget til forberedelse og efterbehandling af introduktionsforløb kan ikke indgå som en del af de fem skoledage.

Relevante kapitler i Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

  • Kapitel 1 om introduktionskurser til ungdomsuddannelser

Relevante paragraffer i Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

  • § 10 b om introduktionskurser i 8. klasse

På friskoler og private grundskoler er det skolens leder, hvis skolen selv holder i vejledning, der bestemmer i hvilken udstrækning, at eleverne skal deltage i introduktionskurser til forskellige ungdomsuddannelser i 8. klasse.

Kurserne kan højst vare fem dage.

Elever der opfylder undervisningspligten i særlige forløb kan også få introduktionskurser. Introduktionskurserne kan her højst udgøre i alt fire uger.

Sidst opdateret: 24. april 2024