Hop til indhold

Alle elever har ret til at komme i praktik på 8. og 9. klassetrin

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik, også kaldet erhvervspraktik, i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Det er også muligt for elever i 6. og 7. klasse at komme i praktik.

Skolerne kan tilbyde kollektiv praktik på 6. og 7. klassetrin 

Skolerne kan tilbyde kollektiv praktik på 6. og 7. klassetrin. Det betyder, at alle elever i klassen skal tilbydes at komme i praktik i en kortere periode. Skolerne kan ikke tilbyde individuelle eller længerevarende praktikker til elever på 6. og 7. klassetrin. 

Planlægning af praktik

Skolerne må gerne planlægge kollektive praktikuger, hvor eksempelvis alle skolens elever er i praktik i uge 44 i 8. klasse. Ønsker en elev og elevens forældre, at eleven kommer i yderligere praktik ud over denne ene uge, skal det planlægges sammen med skolens leder og den kommunale ungeindsats.

Hvor eleven kommer i praktik, og hvordan praktikken aftales og planlægges, kan være forskelligt fra elev til elev og skole til skole.

Det er ikke alle skoler, der har planlagte praktikuger. Har skolen ikke en planlagt praktikuge, har eleven stadig ret til praktik. Det vil sige, at hvis eleven ønsker at komme i praktik, skal eleven og dennes forældre planlægge praktikken med elevens lærere og skolens leder.

Elever er forsikret under praktik

Elever i grundskolen er dækket af statens erstatningsordning, når de er i praktik i 6.-10. klasse, hvis reglerne for etableringen af praktikken og selve praktikken er i overensstemmelse med loven. Det betyder, at der ydes erstatning, hvis:

  • Eleven er kommet til skade
  • Eleven har forvoldt skade på andre personer
  • Eleven har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele

Lovgivning og relevante paragraffer

Folkeskoleloven

  • § 9, stk. 3 om erhvervspraktik i folkeskolen
  • § 19 c om den obligatoriske del af 10. klasse 
  • § 19 d om den valgfrie del af 10. klasse
  • 33, stk. 5 om særligt tilrettelagte forløb

Lov om folkeskolen (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om vejledning af unge om valg af ungdomsuddannelse og erhverv m.v.

Vejledning om statens erstatningsordning

  • Afsnit 4.2

Vejledning om statens erstatningsordning (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 12. juli 2024