Hop til indhold

Hvem skal have en uddannelsesplan?

Alle unge, der forlader grundskolen skal have en plan for videre uddannelse. Man har automatisk en uddannelsesplan, hvis man går direkte fra grundskolen videre på en ungdomsuddannelse.

For unge, der ikke går direkte videre i uddannelsessystemet, skal den kommunale ungeindsats sørge for at hjælpe den unge på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Det gælder også unge, der hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Her er uddannelsesplanen det værktøj, som den kommunale ungeindsats bruger i samarbejde med den unge til at samle alle relevante informationer om den unge, så de kan hjælpe den unge bedst muligt på vej.

Hvad er en uddannelsesplan?

Hvordan en uddannelsesplan skal se ud, og hvad den indeholder, er op til den kommunale ungeindsats i den unges bopælskommune, og indholdet er individuelt fra ung til ung.

Uddannelsesplanen skal være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud, som den unge har deltaget i. Formålet med uddannelsesplanen er at bringe den unge tættere på uddannelse eller job.

Uddannelsesplanen skal fremstå som en sammenhængende plan i forhold til den unge, og den unge skal opleve, at der arbejdes på de samme målsætninger på tværs af kommunale enheder både i uddannelsesregi, beskæftigelsesregi og socialt regi.

Uddannelsesplanen påbegyndes i 9. klasse. Uddannelsesplanen følger den unge, indtil den unge er fyldt 25 år eller har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, som eksempelvis en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Relevante paragraffer i Folkeskoleloven

  • Elever i 8. klasse skal deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse § 7 a. 
  • Målrettet indsats for elever, der er vurderet parate til anden uddannelsesaktivitet m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser § 7 a, stk. 2. 
Sidst opdateret: 24. april 2024