Hop til indhold

Ministeriet modtager henvendelser vedrørende registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, for eksempel om indsigt i ministeriets behandling af personoplysninger.

Der behandles personoplysninger med henblik på at besvare anmodningerne.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare henvendelsen.

Retsgrundlaget for behandling af henvendelser om registreredes rettigheder er databeskyttelsesforordningens kapitel 3 og databeskyttelseslovens kapitel 6.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om den person, der henvender sig vedrørende registreredes rettigheder.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig.

Der kan også behandles andre personoplysninger, for eksempel. hvis der er tale om en anmodning om indsigt i en behandling af oplysninger, hvor det vil være nødvendigt at behandle de pågældende oplysninger med henblik på at give indsigt. Der kan afhængigt af sagen både være tale om almindelige oplysninger og om følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives som udgangspunkt ikke oplysninger til andre end den person, der henvender sig.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Kontaktoplysninger stammer fra den person, der henvender sig til ministeriet. Ved andre typer oplysninger afhænger det af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (cirka hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i cirka fem år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver

Ministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der blandt andet har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne. Dette omfatter ministeriets departement og de to styrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Ministeriets databeskyttelsesrådgiver er organisatorisk placeret i Styrelsen for It og Læring.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i ministeriets to styrelser og departement.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513.

 
Sidst opdateret: 4. oktober 2022