Hop til indhold

Ministeren besvarer løbende spørgsmål fra Folketinget om forhold på ministeriets område. Besvarelsen af spørgsmål kan i visse tilfælde indebære behandling af personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare spørgsmålet fra Folketinget.

Retsgrundlaget for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget er Folketingets forretningsorden.

Kategorier af registrerede personer

Der kan blandt andet behandles oplysninger om personer, som har rejst et spørgsmål for Folketinget, som Folketinget anmoder ministeren om at kommentere på. Det kan også være nødvendigt at behandle personoplysninger om andre kategorier af personer med henblik at kunne besvare spørgsmål fra Folketinget afhængigt af det konkrete spørgsmål.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet kan blandt andet behandle kontaktoplysninger på personer, der har henvendt sig til Folketinget, men der kan afhængigt af det rejste spørgsmål også være tale om andre personoplysninger. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger, men der kan i visse tilfælde også være tale om følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på, at styrelserne kan bidrage til besvarelsen af spørgsmål.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger vil i mange tilfælde stamme fra et spørgsmål stillet af Folketinget, for eksempel hvor Folketinget anmoder ministeren om at kommentere på et spørgsmål, som er rejst for Folketinget.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (cirka hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i cirka fem år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Sidst opdateret: 4. oktober 2022