Hop til indhold

Når nye og reviderede læreplaner til matematikfaget i gymnasiet træder i kraft i august i år, bliver det nye læreplaner for både A, B- og C-niveauet. Efter en drøftelse i gymnasieforligskredsen har børne- og undervisningsministeren fremskyndet sin stillingtagen til læreplanerne for A-niveauet, som ellers var planlagt udskudt. Dermed træder både A-, B- og C-niveauet i kraft denne sommer.  

Arbejdet med de nye læreplaner for matematikfaget i gymnasiet blev igangsat af børne- og undervisningsministeren sidste år på baggrund af anbefalinger fra Ekspertgruppen for matematik. 

Ekspertgruppen fandt udfordringer med de eksisterende læreplaner, som blev indført med gymnasiereformen i 2017. Det gælder bl.a. omfattende krav til mængden af emner, der skal gennemgås, samt brug af digitale værktøjer.

De nye læreplaner skal derfor sikre større faglig dybde i sammenhængende, faglige helheder, og sikre, at de digitale værktøjer anvendes, hvor det er relevant.

Udkastet til de nye læreplaner for B- og C-niveauet er allerede sendt i offentlig høring. A-niveauet vil ligeledes blive sendt i offentlig høring i april. Her vil det være muligt at indsende bemærkninger til læreplansudkastet. Efter høringsperioden skal læreplansudkastene godkendes af børne- og undervisningsministeren, hvorefter de kan tages i brug fra august 2024.

Læs mere om ekspertgruppens anbefalinger.