Hop til indhold

Flere medier har den seneste tid bragt historier om elever, der har udvist udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd på folkeskoler. På baggrund heraf redegjorde børne- og undervisningsministeren d. 22. februar 2024 på et lukket møde i Børne- og Undervisningsudvalget for reglerne på området, generelt om sagen på Borup Skole i Køge Kommune samt behovet for evt. politisk opfølgning.

På mødet varslede børne- og undervisningsministeren en kommende opsamling med status på sager med udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd på skoler mhp.  at danne et overblik over, hvorvidt der er tale om en national tendens og for at sikre, at der træffes beslutninger på et kvalificeret grundlag, og at der ikke lovgives på baggrund af enkeltsager.

Børne- og Undervisningsministeriets deskriptive opsamling bygger på en rundspørge fra KL blandt et repræsentativt udvalg af kommuner, Skole og Forældres data fra Forældrerådgivningen, Danmarks Lærerforenings relevante data om vold mod lærere og deres undersøgelse af medlemmernes oplevelse af vold mellem elever samt data fra Arbejdstilsynets spørgeskemaundersøgelse National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere vedr. lønmodtagere ansat i branchen folke- og specialskoler. I opsamlingen adresseres følgende temaer: 

  • Omfanget af sager med udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd på skolerne 
  • Hvordan sager med udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd håndteres i dag?
  • Hvad kendskabet er til eksisterende ordensregler og sanktionsmuligheder?
  • Hvorvidt der mangler redskaber til at håndtere sager med udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd?