Hop til indhold

For at forbedre indsatsen for børn og unge med særlige behov, etablerer Børne- og Undervisningsministeriet nu enheden VIBUS – Vidensenhed for børn og unge med særlige behov.

VIBUS’s hovedopgave bliver at sikre etablering af et fagligt grundlag for en styrket indsats for elever med særlige behov, der vil bestå af undersøgelser og kortlægninger på området samt en afdækning af, hvilke tilbud og indsatser, der i dag eksisterer for børn og unge med særlige behov. Arbejdet skal ligeledes løbende bidrage til at udbrede eksisterende viden og udarbejde konkrete redskaber og indsatser målrettet lærere og pædagoger.

Som led i arbejdet skal VIBUS identificere udfordringer og mulige løsninger til, hvordan staten, kommuner og skoler bedre kan tilbyde elever med særlige behov de rette indsatser eller tilbud. 

VIBUS skal arbejde målrettet med data og viden i forhold til inklusion og specialundervisning. Samtidig skal enheden sikre, at ministeriets vidensarbejde om elever med særlige behov tænkes sammen. Målet er en systematisk, tværgående vidensopbygning på inklusions- og specialundervisningsområdet, blandt andet om mellemformer, holddannelse og co-teaching.

"I dag er der desværre børn og unge med særlige behov, der ikke får den støtte, de fortjener. Det kan hverken den enkelte unge eller vi som samfund være tjent med. Det er afgørende for regeringen, at alle børn og unge får en god start på livet, og vi vil sikre, at de beslutninger, der træffes, baseres på et solidt vidensgrundlag – og at skoler og kommuner løbende kan anvende denne viden. Derfor har jeg etableret en ny vidensenhed i ministeriet. Mit håb og min forventning er, at vidensenheden kan være med til at skabe bedre forhold for de børn og unge, som har behov for det," siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. 

Stor inddragelse af praksis i etableringen af det faglige grundlag

Der er udarbejdet et kommissorium for det faglige grundlag i tæt samarbejde med parterne i Sammen om Skolen (Danmarks Lærerforening, Skolederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen) og Danske Handicaporganisationer. 

Det fremgår af kommissoriet, at etableringen af det faglige grundlag skal ske i tæt samarbejde med forskere samt ledere, lærere, forældre og elever. Derfor vil der blive igangsat en række inddragelsesaktiviteter, så relevant viden og erfaringer kan blive inddraget i arbejdet. 

Der etableres ligeledes en følgegruppe på grundskoleområdet med parterne i Sammen om Skolen samt Danske Handicaporganisationer.

Læs kommissoriet om det faglige grundlag (pdf)

FAKTABOKS

Det følger af Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge fra marts 2022 samt Aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU fra maj 2022, at der skal etableres et fagligt grundlag for en styrket indsats for børn og unge med særlige behov herunder indsatser relateret til unge i målgruppen for STU samt ASF-klasser og andre særlig tilrettelagte klasser på gymnasieområdet. Formålet er at sikre, at elever på landets grundskoler og ungdomsuddannelser får den støtte, de har behov for, for at klare sig bedst muligt igennem deres skolegang. Det faglige grundlag forventes færdigt i 2025.