Hop til indhold

På grund af COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft samme betingelser for at lære mere om de mange forskellige ungdomsuddannelser, der findes. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal styrke informationen og vejledningen til forældre og de unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Brobygningen til ungdomsuddannelser har siden efteråret ikke været gennemført med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne, men har så vidt muligt foregået virtuelt, ligesom åbent hus-arrangementer på ungdomsuddannelserne også har været virtuelle. Mange unge har altså ikke haft mulighed for fysisk at opleve selve uddannelsesmiljøet.

Aftalen indeholder blandt andet ekstra information til de 100.000 unge og deres forældre om uddannelsesvalg og de mange forskellige ungdomsuddannelser, der findes. Der gives desuden ekstra penge til at udvide åbningstiderne og antallet af medarbejdere i eVejledning, ung-til-ung vejledning og lettilgængeligt materiale til lærere og vejledere. Aftaleparterne er enige om at opfordre kommunerne til at understøtte elevernes uddannelsesvalg ved, at lærere i 9. og 10. klasse tager en individuel samtale med hver elev og eventuelt forældre om uddannelsesvalget. Dette kan ske som led i nødundervisningen, hvilket i sagens natur i perioden kan fortrænge anden undervisning i perioden. Der igangsættes desuden en ekstra kommunikationsindsats om omvalg, og de muligheder der er for senere ansøgning til erhvervsuddannelserne.

”At sidde bag en skærm er selvfølgelig ikke det samme som at besøge skolerne og snuse til de forskellige uddannelsesmiljøer. Vi skal stadig holde smitten i skak, men på samme tid skal eleverne have de bedst mulige betingelser for at vælge deres vej videre i uddannelsesverdenen. Det er godt, at Folketinget står sammen om at finde løsninger, så vi kan sikre, at de unges valg sker på så godt et grundlag som muligt, tiden taget i betragtning,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Aflysning af brobygningsbesøg og COVID-19-nedlukningen generelt presser mange unge og skaber også tvivl om, hvad fremtiden bringer. Den situation gør ikke valget af ungdomsuddannelse lettere, og derfor har vi behov for at styrke vejledningsindsatsen for alle unge. Det gør vi med denne aftale, som netop giver alle unge mulighed for vejledning. I mål når vi desværre ikke, og derfor er aftalens mulighed for flere eftertilmeldinger vigtigt for at sikre, at alle unge kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse efter sommerferien, og at vi også understøtter søgningen til EUX, EUD og øvrige faglige uddannelser. Fra Venstres side havde vi på linje med de fleste skoleaktører og organisationer gerne set, at datoen for tilmelding var blevet skubbet. Desværre var der ikke opbakning til det forslag, men aftalen styrker til gengæld vejledningen,” siger Ellen Trane Nørby, børne- og undervisningsordfører for Venstre.

”Dansk Folkeparti ønsker med denne aftale at være med til at sikre, at alle unge og deres forældre gives mulighed for information og vejledning ved valget af ungdomsuddannelse. Det er specielt vigtigt i den aktuelle situation, at alle parter omkring den unge gør det, der er muligt for at udfordre, vejlede og guide den unge til den uddannelse, som er rigtig for den enkelte,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, erhvervsuddannelsesordfører for Dansk Folkeparti.

”Radikale Venstre håber, at den vejledning, der sættes i gang i år, kan give eleverne muligheder for at vælge deres ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Skolernes lærere får en del at gøre for at hjælpe både elever og forældre, men det er også en vigtig opgave, som vi er glade for kan lykkes,” siger Marianne Jelved, skoleordfører for Radikale Venstre.

”Vi stillede forslag om at give alle elever individuel vejledning. De unge har stået meget alene med uddannelsesvalget, fordi brobygning har været aflyst. Nu bliver der bedre vejledningsmulighed for alle elever både sammen med deres lærere, som så får lov at bruge mindre tid på noget andet. Samtidig styrker man den elektroniske vejledning, og det synes vi er en god løsning,” siger Jacob Mark, undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Det er en stor beslutning for unge, når de skal vælge deres uddannelsesvej ved afslutningen af grundskolen. Den aktuelle corona-nedlukning gør det utvivlsomt vanskeligere og mere uigennemskueligt for en del unge at træffe deres valg. Jeg er derfor glad for, at vi med aftalen her skaber forbedrede muligheder for vejledning af unge og deres forældre om uddannelsesmulighederne i denne helt usædvanlige situation,” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører for Enhedslisten.

”Brobygning har været vanskelig på grund af COVID-19-nedlukning. Det er meget ærgerligt, fordi det kan betyde, at færre unge søger EUD eller EUX.  Derfor er det vigtigt, at den virtuelle vejledning får et kæmpe løft og gøres så virkelighedsnært som muligt.  Det gør vi med denne aftale. Uddannelsesinstitutionerne gør en kæmpe indsats for at omstille sig til det digitale. Det sætter vi stor pris på og håber, at de kan få god gavn af de ekstra midler, som nu tilføres,” siger Katarina Ammitzbøll, ungdomsuddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti.

”Coronaen har spændt ben for os alle det seneste år, men der er ingen tvivl om, at vores unge har lidt ekstremt. De har måttet give afkald på det sociale, det festlige og det faglige. Derfor er det vigtigt for Alternativet at give dem de bedste muligheder for at komme godt videre. Med den nye aftale sikrer vi, at landets unge i en svær tid, får et bedre grundlag for at træffe svære og vigtige valg for deres fremtid,” siger Torsten Gejl, ordfører for Alternativet.

Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne står også bag aftalen.

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er den 1. marts.

Aftalepartierne er enige om at følge udviklingen tæt i foråret 2021 i forhold til søgningen til de forskellige ungdomsuddannelser i lyset af COVID-19. Der vil være særligt fokus på at følge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Læs alle initiativerne i aftaleteksten her (pdf)