Hop til indhold

Regeringen, FH, KL og Danske Regioner har indgået en trepartsaftale, der blandt andet skal gøre det mere attraktivt at søge ind som social- og sundhedsassistent.

Med aftalen forpligter kommunerne sig fra 1. juli 2021 til at ansætte voksne elever på 25 år og derover allerede fra uddannelsens begyndelse. Dermed sikres det, at de voksne elever får løn under det indledende grundforløb og en klar aftale om, hvor de skal fortsætte i praktik efter grundforløbet. Dette skal være med til at styrke rekrutteringen til uddannelsen og reducere frafaldet, så der samlet set uddannes flere social- og sundhedsassistenter.

”Medarbejderne på social- og sundhedsområdet løfter en meget vigtig opgave i vores velfærdssamfund, og det er derfor godt, at det nu bliver mere attraktivt at søge ind på uddannelsen. Vi får brug for flere i plejesektoren, når der kommer flere ældre,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

”Vi har manglet en langsigtet løsning på lærepladsudfordringen på det her vigtige område. Nu får vi en 5-årig central aftale om, hvor mange lærepladser på i første omgang social- og sundhedsuddannelserne og senere forhåbentlig også den pædagogiske assistentuddannelse, som kommuner og regioner forpligtes til at oprette. Sikringen af løn under grundforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen til de +25-årige elever vil forhåbentlig øge den tiltrængte rekruttering til uddannelsen,” siger Lizette Risgaard, formand for FH.

”En af vores vigtigste kommunale opgaver er at give vores ældre borgere et godt og værdigt liv. Det er derfor helt afgørende, at vi får løst vores massive rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, blandt andet ved at få flere igennem SOSU-uddannelsen. Mange kommuner har allerede gennemført forsøg med elevløn frem for SU på grundforløb, som viser, at det får flere til at vælge uddannelsen, og at det mindsker frafald på uddannelsen. De voksne elever er nogle af dem, vi rigtig gerne vil have fat i, så sikring af elevløn til alle i den gruppe over hele landet er en væsentlig grund til, at jeg er rigtig glad for og stolt over aftalen,” siger Thomas Gyldal, formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg.

”I regionerne hilser vi aftalen velkommen. Den bidrager til flere faglærte på hele arbejdsmarkedet, og det har vi bestemt brug for. Med aftalen får vi bedre mulighed for at fastholde social- og sundhedselever på uddannelsen. Det gør det nemmere for regionerne at rekruttere social- og sundhedsassistenter fremover. Regionerne løfter allerede et stort uddannelsesansvar, og nu får også erhvervsskolerne et klart medansvar for at skaffe lærepladser til de unge, og det er positivt,” siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  

Regeringen, FOA, KL og Danske Regioner vil samtidig lave en flerårig aftale for antallet af lærepladser, som kommuner og regioner skal stille til rådighed for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen skal være indgået inden udgangen af maj 2021.